Đang thực hiện

Top banner

MCB 

 
MODEL Công suất ngắt điện
(kA)
Số cực AF Dòng điện định mức Đơn Giá
TJ-636S 6 1 63 6,10,16,20,25,32 36,000
6 1 63 40,50,63 39,000
6 2 63 6,10,16,20,25,32 72,000
6 2 63 40,50,63 77,000
6 3 63 6,10,16,20,25,32 108,000
6 3 63 40,50,63 115,000
TJ-6310S 10 1 63 6,10,16,20,25,32 46,000
10 1 63 40,50,63 51,000
10 2 63 6,10,16,20,25,32 93,000
10 2 63 40,50,63 100,000
10 3 63 6,10,16,20,25,32 140,000
10 3 63 40,50,63 150,000
Sản phẩm liên quan