Đang thực hiện

Top banner

MODEL Dòng điện họat
động liên tục
Cấu tạo tiếp điểm Công suất ngắt điện  HP/Ie AC3 Đơn giá
(A)Ith AC1 Tiếp điểm chính Tiếp điểm phụ 220V 380V 440V
CU-11 25 3A 1a or 1b 4 / 12 7.5/12 7.5/11 200,000
CU-16 25 3A 1a or 1b 5.5/16 10/16 10/15 300,000
CU-18 35 3A 1a1b 7.5/23 15/22 15/21 380,000
CU-22 40 3A 1a1b 10/27 15/26 15/21 400,000
CU-32R 60 3A 1a1b 12/35 20/32 20/32 530,000
CU-40 60 3A 1a1b 15/44 27/40 30/40 720,000
CU-50 70 3A 2a2b 20/55 35/52 40/52 760,000
CU-65 80 3A 2a2b 25/65 40/64 50/64 880,000
CU-80 100 3A 2a2b 30/75 50/72 54/70 1,300,000
CU-90 100 3A 2a2b 35/85 60/85 70/85 1,460,000
CN-100R 135 3A 2a2b 40/115 80/115 80/105 1,760,000
CN-125R 150 3A 2a2b 54/138 100/138 100/135 1,820,000
CN-150 200 3A 2a2b 60/150 110/147 110/131 3,000,000
CN-180 240 3A 2a2b 75/182 125/179 150/182 3,400,000
CN-220 260 3A 2a2b 85/225 160/225 180/220 4,500,000
CN-300 350 3A 2a2b 120/300 220/300 220/300 7,800,000
CN-400 450 3A 2a2b+1b(自保) 150/400 270/400 300/400 8,600,000
CN-500 550 3A 2a2b+2b(自保) 205/500 350/500 350/430 11,377,000
CN-630 660 3A 2a2b+3b(自保) 270/630 450/630 500/600 18,500,000
MODEL Dòng điện địch mức Tiếp điểm Đơn giá THÍCH HỢP SỬ DỤNG VỚI CÔNG TẮC TƠ
Bảo vệ thiếu pha (G) Relay 3P (E) Relay 2P (K)
RHU-10/□1 0.25~0.4(0.4),0.45~0.63(0.63),0.55~0.8(0.8),0.75~1(
1),1.1~1.6(1.6),1.4~2(2),1.8~2.5(2.5),2.3~3.2(3.2)
,2.9~4(4),3.5~4.8(4.8),4.5~6.3(6.3),5.5~7.5(7.5),
7.2~10(10),9~12.5(12.5)
1a1b ĐẶT HÀNG ĐẶT HÀNG 170,000 CU-11/16/18
/22/32R
11.3~16(16),15~20(20),21~25(25) 180,000
24.5~30(30) 180,000
29~36(36) 190,000
RHU-80/□2 35~47(47) 370,000 CU-40
RHU-80/□3 35~47(47),45~60(60),58~75(75) 420,000 CU-50/65/80
RHN-180/□1 65~95(95),85~125(125),110~160(160) 2,200,000 CN-100R/125R
RHN-180/□2 85~125(125),110~160(160) 2,400,000 CN-150
RHN-180/□3 110~160(160),125~185(185) 2,600,000 CN-180
RHN-180/□4 110~160(160),125~185(185) 2,800,000 CN-220/300
Sản phẩm liên quan
SẢN PHẨM CỦA TECO
Giá: Liên hệ
RCCB TECO
Giá: Liên hệ
MCB TECO
Giá: Liên hệ
MCCB TECO
Giá: Liên hệ