Đang thực hiện

Top banner

Hiển thị LCD có đèn nền.
- Nguồn cung cấp: 90~415V AC hoặc 100~300V DC
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L).
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính.
- Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên từng pha & tổng).
- Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên
từng pha & tổng).
- Đo điện năng (+ và -) cho kWh, kVARh và kVAh.
- Đo và hiển thị sóng hài THD điện áp và dòng điện.
- Kích thướt (H x W x D): 96 x 96 x 83mm. Trọng lượng : 400g.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4.